Sari la conținut

Termeni și condiții

www.saptamanaverde.edu.ro este o platformă web a Ministerului Educaţiei. Folosirea site-ului www.saptamanaverde.edu.ro (denumit în continuare „site”) presupune acceptarea în totalitate a termenilor şi condiţiilor expuse mai jos. Termenii şi condiţiile pot fi schimbate în orice moment de către administratorul site-ului („Administrator"), fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează („Utilizatori").

Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii şi condiţiile pentru utilizarea serviciilor pentru a le putea consulta în orice moment.

Accesând şi navigând pe acest site, Utilizatorii acceptă, de facto, termenii de utilizare descrişi în continuare.

În cazul în care nu sunt de acord cu termenii şi condiţiile impuse, utilizatorii vor renunța să acceseze site-ul.

DESCRIEREA SERVICIILOR

Prin intermediul secţiunilor sale, site-ul www.saptamanaverde.edu.ro oferă Utilizatorilor informaţii, resurse, materiale educative și alte date, dedicate cu precădere cadrelor didactice din România.

Ce este un serviciu electronic?

În cadrul site-ului www.saptamanaverde.edu.ro, un serviciu electronic reprezintă un serviciu sau o resursă oferită prin Internet cu scopul de a facilita accesul la materiale educaționale despre mediu.

Există două tipuri de servicii electronice oferite de www.saptamanaverde.edu.ro:

 • servicii de informare, care asigură utilizatorilor acces uşor şi eficient la informaţii, facilitând consultarea documentelor emise în domeniul educaţiei pentru mediu;

 • servicii de comunicare interactivă, care permit un mai bun contact cu utilizatorii.

NEANGAJAREA RĂSPUNDERII

Ministerul Educaţiei întreţine acest site cu scopul de a înlesni accesul public la resurse dedicate educației pentru mediu. Administratorul depune eforturi pentru ca aceste informaţii să fie corecte şi oferite la timp. Dacă sunt semnalate erori, Administratorul va iniția corectarea acestora.

Informaţia oferită:

 • este exclusiv de natură generală şi nu se raportează la cazuri particulare;

 • nu este în mod obligatoriu atotcuprinzătoare, completă, corectă sau actualizată;

 • poate conţine legături web spre alte site-uri aspura conţinutului cărora Ministerul Educaţiei nu deţine niciun control şi pentru care nu îşi asumă nicio responsabilitate.

Un document disponibil pe site nu reproduce în mod obligatoriu textul unui document oficial.

Administratorul nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care anumite informaţii sunt furnizate cu întârziere, sunt pierdute, şterse sau nu pot fi stocate pe serverele sale din orice motive. De asemenea, nu îşi asumă nicio răspundere pentru consecinţele care pot apărea din cauza întârzierii, pierderii sau inexactităţii informaţiilor publicate sau existente pe site.

Utilizatorii vor folosi informaţiile furnizate în cadrul site-ului pe proprie răspundere, iar în cazul unei daune generate de utilizarea serviciilor sau informaţiilor furnizate, Utilizatorii acceptă că Administratorul va fi absolvit de orice răspundere.

Noţiunea de neangajare a răspunderii nu se răsfrânge şi asupra obligaţiei Ministerului Educaţiei de a respecta legislaţia în vigoare şi nu poate exclude obligaţiile Ministerului Educaţiei impuse de lege.

REGULI GENERALE

Administratorul site-ului declară următoarele:

 • va depune toate eforturile rezonabile pentru atingerea scopului site-ului;

 • va depune toate eforturile (din punct de vedere tehnic sau de altă natură) pentru funcţionarea în bune condiţii a site-ului; cu toate acestea, pot exista întreruperi în funcţionare, sau imposibilităţi de accesare de către Utilizatori, pe o perioadă nedeterminată de timp, din orice motive;

 • pe măsura apariţiei unor situaţii noi de orice natură ce impun acest lucru, Administratorul poate modifica condiţiile şi termenii de utilizare.

LIMITĂRI DE ORDIN TEHNIC ALE SERVICIILOR

Administratorul nu îşi asumă nici o responsabilitate în cazul în care serviciile site-ului nu pot fi accesate de către Utilizatori, pe o perioadă nelimitată de timp, din orice motive tehnice sau comerciale.

DREPTURILE ASUPRA CONŢINUTULUI SITE-ULUI

© 2016 Ministerul Educaţiei

Reproducerea materialelor de pe site este autorizată, cu menţionarea sursei şi în limitele prevăzute de legislaţia drepturilor de autor şi a drepturilor conexe în vigoare. În cazul în care este nevoie de obţinerea unui acord prealabil în vederea reproducerii materialelor de pe site, obligaţia de a obţine acest acord anulează autorizaţia mai sus menţionată. Restricţia de a reproduce materialele de pe site va fi clar indicată acolo unde este cazul.

INFORMAŢII PERSONALE

Prin intermediul prezentului site pot fi solicitate informaţii de natură personală. Aceasta are ca scop identificarea Utilizatorului şi/sau posibilitatea de a îl/o contacta.

Natura informaţiilor solicitate se referă în special la date personale (nume, adresa de e-mail).

Ministerul Educaţiei va păstra confidenţialitatea acestor informaţii.

Unele informaţii solicitate prin intermediul site-ului pot face obiectul unei prelucrări de date care au caracter personal (în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE - GDPR). Pentru mai multe informații referitoare la politica de protecție a datelor personale a Ministerului Educaţiei, vă rugăm să accesați această pagină

În calitate de utilizator al platformei, potrivit Legii nr. 679/2016, precum și, începând cu 25 mai 2018, potrivit Regulamentului General privind protecția datelor, ai următoarele drepturi:

 • Dreptul la informare cu privire la prelucrarea datelor personale de către Ministerul Educaţiei;

 • Dreptul de acces la datele personale, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an;

 • Dreptul de intervenție, rectificarea, ștergerea sau portabilitatea datelor personale, la cerere și în mod gratuit;

 • Dreptul de a te adresa Autorității Naționale de Supraveghere privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal (cu sediul în Bucureşti, sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, www.dataprotection.ro) sau justiției, pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege;

 • Dreptul la opoziţie şi procesul decizional individual automatizat;

 • Începând cu 25 mai 2018, potrivit Regulamentului general privind protecția datelor, dreptul la restricționarea prelucrării.

LEGĂTURA CU ALTE SITE-URI

Site-ul poate conţine legături web sau trimiteri către alte site-uri considerate de Ministerul Educaţiei utile în ceea ce priveşte conţinutul site-ului său şi care nu se află sub controlul sau îndrumarea Ministerului Educaţiei. În cazul utilizării acestor legături web sau trimiteri, se vor aplica condiţiile generale de utilizare corespunzătoare acelor site-uri.

Ministerul Educaţiei nu poate garanta/controla actualitatea/exactitatea informaţiilor prezente pe site-urile unor terţi, la care se face trimitere pe site-ul său.

ÎNCHEIEREA ACORDULUI

Administratorul îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment conţinutul acestui acord, fără notificarea prealabilă a Utilizatorului. În cazuri excepţionale, Administratorul îşi rezervă dreptul de a înceta furnizarea serviciilor sale în orice moment.

Acest site folosește cookie-uri

Pentru a-ți oferi o experiență bună de navigare, utilizăm fișiere de tip cookie. Dacă nu ești de acord cu utilizarea cookie-urilor, poți să îți retragi consimțământul pentru utilizarea cookie-urilor prin modificarea setărilor din browser-ul tău.

Mai multe informații